Přeskočit: dostupné kurzy

Dostupné kurzy

Opakování učiva

Úvod do sociální psychologie

Opakování úvodu do speciální pedagogiky.

Kurz slouží k zopakování probrané látky